TTNET - internet pre firmy a domácnosti
Úvod
O nás
Pre Vás
Aktuality
Pokrytie
Pripojenie
Cenník
Bezpečnosť
Faq
Kontakt
Mám záujem


O N Á S


TT NET, s. r. o.

Sme dynamická a vysoko flexibilná spoločnosť v oblasti poskytovania telekomunikačných služieb. Od začiatku pôsobenia na slovenskom trhu v roku 2004 je prvoradým cieľom spoločnosti spokojnosť zákazníkov, a preto sa snaží splniť svojim klientom ich požiadavky s čo najvyššou pridanou hodnotou.Prístupové body

Naše prístupové body sú v Trnave, Hlohovci, Piešťanoch a v okolitých obciach. Počet prístupových bodov sa každý mesiac zvyšuje. V Trnave máme husté pokrytie zabezpečené prostredníctvom 13 prístupových bodov.Naše ciele

TT NET ponúka produktové portfólio, ktoré Vám vytvára priestor na lepší a rýchlejší prístup k informáciám, sebarealizáciu a základ pre konkurenčnú výhodu.


Cieľom našej spoločnosti je dlhodobá spokojnosť zákazníkov, a preto sa snaží splniť svojim klientom ich požiadavky s čo najvyššou pridanou hodnotou. Vízia firmy prezrádza náš dlhodobý cieľ, misia našu filozofiu a hodnoty hovoria o ceste akou dosahujeme naše ciele.

Snažíme sa plne prispôsobiť potrebám klientov a zabezpečiť im hodnoty, aby sme boli preferovaným poskytovateľom telekomunikačných služieb. Máme záujem umožniť verejnosti a spoločnostiam taký prístup k telekomunikačným službám, aby využili svoj potenciál a boli súčasťou informačnej doby.

Pracujeme na neustálom inovovaní a skvalitňovaní našej siete a siete našich partnerov; nachádzame unikátne riešenia pre neštandardné situácie a potreby.Naším cieľom je sprístupniť telekomunikačné služby všade tam, kde žijete a pracujete.