TTNET - internet pre firmy a domácnosti
Úvod
O nás
Pre Vás
Aktuality
Pokrytie
Pripojenie
Cenník
Bezpečnosť
Faq
Kontakt
Mám záujem


B E Z P E Č N O S Ť


Preklad adries a firewall

Zákazník siete TT NET dostáva neverejnú IP adresu, ktorá je zabezpečená na báze LRP TT NET prekladom adries a fyzickým oddelením ethernetu, bezpečnosť tohto routeru je centrálne udržovaná a na želanie môže byť doručený firewall.E-mail a spam

Užívateľ siete TT NET dostáva k pripojeniu minimálne 3 E-mailové schránky ZDARMA. Tieto schránky nie sú zverejňované pre ostatných užívateľov internetu a ochrana pred nežiadúcou poštou E-mail (reklama, ponuky SPAM) je tým maximálne chránená zo strany siete TT NET.Antivírová ochrana

Zákazník siete TT NET môže mať svoju schránku chránenú antivírovým SW na strane serveru (mail.ttnet.sk), z takejto schránky zákazník nedostáva zavírované E-maily.Filtrovanie protokolu

Zákazník siete TT NET môže mať svoju schránku chránenú antivírovým SW na strane serveru (mail.ttnet.sk), z takejto schránky zákazník nedostáva zavírované E-maily.